Ostade A'dam

De Versnelling van de Stad

Ostade A'dam i.s.m. Wijkcentrum De Pijp

Theater

Een buurtprogramma over Amsterdam Zuid door Ostade A'dam i.s.m. Wijkcentrum De Pijp

Toonaangevende buurtbewoners delen hun visie op de ontwikkelingen binnen het stadsdeel.

Ostade A'dam en Wijkcentrum de Pijp slaan dit seizoen weer de handen ineen en presenteren een programmaserie speciaal voor de buurt. In vijf edities verkennen we Stadsdeel Zuid door de ogen van uiteenlopende bewoners en ondernemers. Via een divers programma delen onze gasten hun persoonlijke perspectief op de snelle verandering van de stad. Met o.a. documentaire, theater, muziek, poëzie en voordrachten.

14 MEI 2018
Kijk terug, stap vooruit!
Welke thema's zijn de revue (meermaals) gepasseerd en welke aandachtspunten willen we terugzien op de gebiedsagenda van Stadsdeel Zuid? We blikken terug met o.a. degenen die de voorgaande avonden samen hebben gesteld, namelijk Abdou Menebhi, Jantine Heuvelink en Peter van Maaren. Samen, elk vanuit hun eigen expertise, kijken ze terug op hun avonden en uiten ze hun droom over ontwikkelingen in De Pijp en de Rivierenbuurt.

Verder op het programma:
- In de documentaire Herdenking in mijn buurt vertellen jongeren uit de Diamantbuurt waarom zij herdenkingen op 4 mei zo belangrijk vinden, en op wat voor manier zij zich inzetten om de verhalen van de Tweede Wereldoorlog levend te houden;
- Panel met de kersverse leden van Stadsdeelcommissie Zuid. Gianni Pollarini (VVD), Angelo Verhoeven (D66), Ercan Colak (PvdA), Maaike Leusink en Fem Korsten (GL) nemen kennis van wat er in de buurt gebeurt en gaan in gesprek met de toonaangevende buurtbewoners. Welke aandachtspunten kunnen zij meenemen?;
- Theatermaker Lavinia Aronson speelt een solo die zij maakte voor de locatievoorstelling Supermarktblues. Een performance over de gentrificatie van De Pijp.

Door: Ostade A'dam en Wijkcentrum De Pijp
Presentatie: Michiel Bakker
Locatie: Ostade A'dam
Tickets: € 4,-
Data: maandag 30 oktober 2017, maandag 18 december 2017, maandag 5 februari 2018, maandag 26 maart 2018 en maandag 14 mei 2018
Mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid

Facebook evenement

-----
Vorige edities

30 OKT 2017
De versnelling volgens Bert van den Ende
Als voorzitter van de ondernemersvereniging van de befaamde Albert Cuypmarkt luisterde Bert jaren naar het meest toonaangevende klankbord van Zuid.

Deze avond staat de driehoeksverhouding tussen bewoners, ondernemers en (lokale) overheid centraal. Op het programma:
- Een voordracht van Nanne van der Leer, marketeer bij Heineken Experience, over groot ondernemerschap in de buurt en het initiatief We Amsterdam;
- Namens de kinderen van De Pijp, een documentaire over kinderen uit de Amsterdamse Pijp die in 1972 strijden voor speelruimte;
- Een panelgesprek tussen bewoners, ondernemers en de (lokale) overheid met Gertrude van der Ven, Bert van den Ende en Marjolein Moorman, fractievoorzitter van de PvdA. Over of de verantwoordelijkheid voor gezonde woon- en werkomstandigheden in een stadsdeel bij de bewoners en ondernemers zelf ligt;
- Het Amsterdams Smartlappenkoor sluit de avond muzikaal met een lach en met een traan af.

18 DEC 2017
De versnelling volgens Abdou Menebhi
Als voorzitter van het Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling (Emcemo) bekijkt Abdou het stadsdeel vanuit het perspectief van nieuwe buurtbewoners.

Maandag 18 december is de Internationale Dag van de Migranten. Rondom dit thema is het programma van de avond opgebouwd, met onder andere:
- muzikale opening door muziekgroep Mohsin el Haddad;
- voordracht van Petra Snelders van het Transnationaal Migranten Platform;
- optreden van komiek Karim Mounir;
- interactief gesprek over migratie in de buurt: verleden, heden, toekomst. Met een inleiding door Abdou Menebhi over de geschiedenis van migratie. Thomas Milo deelt zijn visie op migratie vanuit zijn achtergrond als activist. Souraya vertelt als jonge buurtbewoner over de toekomst van migratie;
- fototentoonstelling over 50 jaar migratie.

5 FEB 2018
De versnelling volgens Jantine Heuvelink

Als predikant van de Oranjekerk Amsterdam creëert Jantine voor diverse stadsgenoten met regelmaat momenten van versnellen, vertragen, stilstaan en doorgaan.

Op het programma:
- Introductie door Jantine Heuvelink;
- Voordrachten door Fatima Kabia. Zij leest columns uit Jip in en om De Pijp. Jip Kreijns was liefhebber van de Amsterdamse geschiedenis en kende de Oranjekerk van binnenuit. In zijn columns verbond hij zijn waarneming van de gang van zaken in de kerk aan opzienbarende gegevens in de geschiedenis van vooral De Pijp;
- Father and Daugther is een korte animatiefilm waarin een dochter afscheid neemt van haar vader. Het leven gaat door en we zien hoe de dochter in elke levensfase stilstaat bij het afscheid van haar vader;
- Panel over de zin van vrijwilligerswerk met o.a. Iemme Haan (vrijwilliger Oranjekerk, lid kerkenraad) en Paula van Voorthuysen (vrijwilliger bij Eetcafé Van de Kook);
- Dansoptreden van 155 (eenvijfvijf), een formatie creatieve vrienden bij elkaar gebracht door een gedeelde passie voor bewegingsvormen, muziek, bizarre humor en kunst. Voortkomend uit breakdancegroep iLL Skill Squad uit Wageningen zijn ze samen (op)gegroeid naar een danscollectief dat theatervoorstellingen maakt door dans, video en komedie op unieke wijze te combineren.

In de foyer:
- Verkoop van de bundel Jip in en om De Pijp;
- Collectie van geluksactiviteiten.

26 MRT 2018
De versnelling volgens Peter van Maaren

Als bewoner van de Diamantbuurt gaat Peter de strijd aan met de eenzaamheid van zijn buren door projecten te initiëren die nabuurschap en onderling contact bevorderen. Met o.a. de Oliebollenactie, het Tafelproject en de Geveltuinenburendag draagt hij bij aan respect en begrip tussen de diverse bewoners.

Op het programma:
- Mini-docu De Wereld is mijn Familie over de Diamantbuurt;
- Rosalie Metze is onderzoeker bij het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI) van de Hogeschool van Amsterdam. Met een focus op zelfregie bij ouderen en outreachend werken en innoveren reflecteert Rosalie vanuit de wetenschap op het actief burgerschap in de Diamantbuurt;
- Geveltuinenburendag-panel. Jongeren uit de Diamantbuurt gaan, onder begeleiding van Glenn Soetosenojo (Combiwel), in gesprek met oudere buurtgenoten over hun ervaringen met de Geveltuinenburendag. Het buurtpanel bestaat uit Vahap Turkmen, buurman die het eten verzorgt, Chaja Penseel, buurvrouw die deelneemt aan de straattafel en ziet hoe iedereen met de tuinen bezig is, en Shirley Louise Willems, dame die veel steun ervaart bij het verzorgen van de geveltuin;
- Rikkert van Huisstede speelt samen met pianist Delaney Nelom fragmenten uit Zou jij het zijn. Een grappig filosofisch, liefdevol en verfrissend programma waarin liedjes, gedichten en teksten elkaar intuïtief afwisselen, alsof alles ter plekke ontstaat.