Ostade A'dam

Foto: Casper Koster

ROMP

De Gemeenschap

Theater

Vitaal theater over de dood

Oud zijn. In een bed liggen. Niet lang meer te leven hebben, maar nog zoveel willen als een kind. Boos zijn op de wereld die verandert. Vervuld zijn van herinneringen en toch blijven geloven in het belang van verbeelding en verwachtingen.

Dit alles overkomt de vrouw uit ROMP, het nieuwe stuk van De Gemeenschap. Karina Holla belichaamt deze vrouw. Ze is tot bijna niets meer in staat, maar hartstochtelijk praten over haar leven, dat kan ze nog wel. En dat doet ze. Aan haar bed zit, zwijgend, een man, gespeeld door Gerardjan Rijnders. Hij luistert. Of niet? Pas als de vrouw eindelijk niet meer praat, neemt hij het woord.

In een maatschappij waar steeds meer en steeds langer levende ouderen zijn, richt ROMP zich op een actuele problematiek: die van de mensen die niet meer meedoen. Een leven lang zijn ze zelfstandig, eigenzinnig en onafhankelijk geweest, maar nu is hun wereld klein. Aan wat ze hebben meegemaakt, aan hoe ze over alles denken heeft niemand meer een boodschap. Hoe sterk ze zich ook verzetten – hun weg gaat maar één kant op.

ROMP gaat over herinnering, over het denken dat doorgaat terwijl het lichaam niet meer kan. Over teleurstelling, maar ook over warmte en kleuren die kunnen worden teruggeroepen. ROMP toont het leven door de ogen van een oude vrouw die gaat sterven, bitter maar op een grimmige manier ook vrolijk.

Op donderdag 5 en vrijdag 6 oktober zijn de try-outs van ROMP in Ostade A'dam.

Na de succesvolle queer comedy De Shakespeare Club komt De Gemeenschap met een nieuwe productie waarin Roy Peters en Rob de Graaf hun krachten bundelen. Zij maken theater dat vormbewust en zintuiglijk is; theater dat maatschappelijke vraagstukken op een eigenzinnige en oneerbiedige manier aan de orde stelt. De Gemeenschap zoekt poëzie in het alledaagse en vertaalt individuele geschiedenissen naar alomvattende verhalen.

De pers over De Shakespeare Club:

"In de regie van Roy Peters wordt een ontroerende knulligheid tot kunst verheven." - De Volkskrant ★★★★

"Door de slimme vorm reflecteert het Shakespeareaanse koningsdrama direct op hedendaags maatschappelijk conformisme. Daar valt bovendien bovengemiddeld veel bij te lachen." - Het Parool ★★★★

"De Shakespeare Club wordt door de spitsvondige tekst en het geweldige spel het politieke theater dat deze tijd nodig heeft: buitengewoon vermakelijk, meerduidig en dapper in zijn nuance." - Theaterkrant ★★★★

Regie: Roy Peters
Tekst: Rob de Graaf
Spel: Karina Holla, Gerardjan Rijnders
Decor: Marijn Akkermans
Licht, geluid: René Rood
Techniek: René Rood, Paul Schimmel
Kostuums: Marrit van der Burgt
Choreografie: Karin Post
Kap, grime: Anna de Vriendt
Fotografie: Casper Koster
De Gemeenschap wordt structureel gesubsidieerd door het Amsterdams Fonds voor de Kunst. ROMP wordt bovendien mogelijk gemaakt door financiële steun van het Fonds Podiumkunsten, het BNG Cultuurfonds en het Lira Fonds.

Duur: 75 min.

Website De Gemeenschap
Facebook De Gemeenschap