Ostade A'dam

Partners en fondsen

Ostade A’dam wordt gefinancierd door Stadsdeel Zuid. Daarnaast worden via diverse fondsen middelen geworven om projecten mogelijk te maken, o.a. het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Fonds Podiumkunsten. De muziekprogrammering van Ostade A'dam komt mede tot stand dankzij de regeling Subsidie Kleinschalige en Incidentele Programmering (SKIP) van het Fonds Podiumkunsten.